Hiệu suất

Tăng cường loại bỏ nhiệt và tăng hiệu suất AC để tiết kiệm năng lượng đang trở thành một khía cạnh rất quan trọng của các vấn đề môi trường. Dẫn đầu ngành công nghiệp phim cách nhiệt, Luxo có khả năng loại bỏ nhiệt 65% và loại bỏ hồng ngoại 96%, làm giảm tải trọng của hoạt động của điều hoà cho xe của bạn. Điều này chuyển thành tiết kiệm năng lượng cho bạn và bảo vệ môi trường.

Trả lời