Không chỉ hàng ghế trước, tất cả hành khách trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn

Nhằm bổ sung và sửa đổi hoá một số điều trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định lại về vấn đề thắt dây đai an toàn đối với người lái và người được chở trên xe ô tô.

Theo đó, trong khoản 2, Điều 9 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.

Tuy nhiên kể từ năm 2014, sau khi Việt Nam tham gia Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ thì tại Khoản 5, Điều 7 của Công ước quốc tế này có quy định: “Người điều khiển và hành khách trên phương tiện cơ giới có ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn, trừ trường hợp ngoại lệ theo pháp luật nội địa”. Với quy định này, không chỉ người điều khiển mà tất cả hành khách ngồi trên xe bao gồm cả người ngồi ở hàng phía trước và người ngồi ở hàng ghế phía sau nếu tại vị trí ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn. Như vậy, giữa Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Công ước quốc tế 1968 về giao thông đường bộ đã có sự khác nhau. 

Sau đó, ngày 09/4/2016, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Điều ước quốc tế (Luật số 108/2016/QH13) có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016 và tại Khoản 1 Điều 6 của Luật Điều ước quốc tế quy định: “Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp”.

Điều này đồng nghĩa với việc quy định về thắt dây đai an toàn tại các vị trí có trang bị dây đai an toàn trên ô tô tại Việt Nam sẽ áp dụng theo quy định tại Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ.

Để cụ thể hoá quy định này, trong Dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công An xây dựng đang trình Quốc hội xem xét đã nêu rõ về vấn đề tất cả người ngồi trên xe ô tô, bao gồm cả người điều khiển và hành khách ngồi trên xe không phân biệt hàng ghế trước hay sau nếu tại vị trí ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn.

Người lái, người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn bị xử phạt thế nào?

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 quy định, hành vi không thắt dây an toàn trên xe ô tô tại vị trí được trang bị dây đai an toàn sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 800.000 – 1.000.000 VNĐ đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn).

– Phạt tiền từ 300.000 – 500.000 VNĐ đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạỵ

Trả lời