Lịch sử

Năm 1974, một nhóm nghiên cứu từ MIT đã nhận được một khoản tài trợ từ “Quỹ khoa học quốc gia Hoa Kỳ” để thành lập một phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời để theo đuổi nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ tạo năng lượng mặt trời sáng tạo. Sau nhiều năm làm việc, phòng thí nghiệm MIT đã có thể sản xuất phim hiệu suất cao và phim cách nhiệt cực mỏng, cách mạng thành công ngành công nghiệp phim cách nhiệt ô tô.

Công nghệ được sử dụng trong sản xuất phim năng lượng mặt trời Luxo ban đầu được sản xuất bởi nghiên cứu đầy đủ của phòng thí nghiệm MIT này. Bộ phận chính của phòng nghiên cứu và đội ngũ chuyên nghiệp hoạt động trong các cơ sở sản xuất của Luxo tại Hoa Kỳ là những chuyên gia có ít nhất hơn 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất phim năng lượng mặt trời chất lượng cao. Công nghệ phun chân không và lớp phủ độc quyền của chúng tôi, là nền tảng cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong hiệu quả của phim năng lượng mặt trời.

Trả lời